Halverwege september hebben de eerste kick-off sessies plaatsgevonden van het project capaciteitsmanagement. Dertien zorgorganisaties aan hebben aan deze start deelgenomen. De betrokken organisaties gaan gezamenlijk aan de slag om de beschikbare capaciteit van zowel wijkverpleging als beschikbare bedden in de regio inzichtelijk te maken en te managen. Daarmee is het project capaciteitsmanagement onderdeel van de actielijn Gezondheidsverkeerstoren, dat als hét digitale verzamelpunt van data gaat functioneren rondom zorg en welzijn voor de regio Zoetermeer.

Eén centraal data-verzamelpunt
Wat is er nodig om sneller de juiste inzet van wijkverpleging of het juiste bed te vinden voor onze cliënten en patiënten? Door samen te werken zoeken we in Zoetermeer naar oplossingen over de eigen organisatiegrenzen heen. Voor deze oplossingen is het nodig om gegevens met elkaar te delen of samen te brengen. Dit is ook nodig om gekozen en geïmplementeerde oplossingen te kunnen volgen en meten. Op dit moment beschikt de regio nog niet over gedeelde data. Dit willen we vormgeven in de Gezondheidsverkeerstoren. Het doel van de Gezondheidsverkeerstoren is om zorgverleners en beleidsmakers van zorgorganisaties in de regio te ondersteunen bij hun vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn. Hiervoor zullen digitaal gegevens (ofwel data) worden verzameld.

Met eigen data en openbare data brengt de Gezondheidsverkeerstoren op termijn overzichten, ontwikkelingen, prognoses en de effecten van acties in beeld.

Begin dit jaar zijn beelden van Zoetermeer verzameld om de urgentie van het zorg- en welzijnslandschap van Zoetermeer te duiden en hiermee een basis te leggen voor onze gezamenlijke doelstellingen. De verzamelde en samengestelde beelden zijn gebundeld in één document: Stadsbeeld Zoetermeer, op basis waarvan de doelstellingen voor het programma Zoetermeer 2025 worden aangescherpt.


Beschikbare bedden en wijkverpleging
Wat de beschikbare capaciteit vanuit de wijkverpleging in de regio is en welke bedden waar beschikbaar zijn in de regio zijn de twee hoofdvragen in het project capaciteitsmanagement.

Wat betreft wijkverpleging wordt gezocht naar een oplossing die sneller en duidelijk inzicht geeft in de beschikbare wijkverpleging in de regio zodat huisartsen minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar wijkverpleging. Ook voor het vinden van het juiste beschikbare bed wordt gezocht naar een oplossing zodat deze sneller en beter in beeld zijn voor het Centraal Coördinatiepunt. Het vinden van een beschikbaar bed wordt nu nog handmatig door het Centraal Coördinatiepunt gedaan door te bellen en te mailen. Dit kost (te) veel tijd zeker als het Centraal Coördinatiepunt in omvang toeneemt.

De beoogde effecten van het project capaciteitsmanagement zijn:

  1. Lagere zorgkosten door minder onnodige tijdsbesteding en verbeterde benutting van de beschikbare capaciteit;
  2. Verbetering beleving zorgverlener, door minder onnodige bureaucratie, snellere doorstroom, vermindering onnodige tijdsbesteding, minder stress en frustraties;
  3. Algemene positieve gezondheidsstijging, door vermindering in onnodige ligduur in het ziekenhuis en minder kans op verslechtering door stress en frustraties;
  4. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van de zorg, door sneller de juiste zorg voor cliënten te bieden.

Nu het project officieel van start is gegaan, worden in de komende maanden de onderliggende vragen blootgelegd, oplossingen gezamenlijk bedacht en geselecteerd en een plan gemaakt om de geselecteerde oplossing te kunnen gaan implementeren bij de betrokken zorgorganisaties.