Projecten

Diagnostisch zorgpad

Zoetermeer wil de spoedzorg voor (kwetsbare) ouderen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Als het niet meteen duidelijk is waar klachten vandaan komen en wat er moet gebeuren, kunnen huisartsen ouderen aanmelden voor het diagnostisch zorgpad. Een verpleegkundig specialist ouderenzorg probeert binnen enkele uren de oorzaak van de klachten en passende vervolgzorg te bepalen.

Lees meer

Preventie

Een goede gezondheid is belangrijk. Gezond leven kan verschillende ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten voorkomen. Maar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk. In Zoetermeer gaan verschillende organisaties samenwerken om samen met inwoners te werken aan een gezonder en gelukkiger leven en een gezonde omgeving.

Lees meer

REO-bedden voor kwetsbare ouderen

De REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) zijn voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk ongeplande zorg nodig hebben. Daarmee creëren we een vangnet als het thuis even niet meer gaat. En voorkomen we onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames.

Lees meer

Centraal coördinatiepunt

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: het Centraal Coördinatiepunt. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Lees meer

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Zoetermeer wil de spoedzorg voor ouderen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Dit doen we door de instroom van (kwetsbare) ouderen in de spoedzorg te verminderen en de doorstroom en uitstroom naar de juiste zorg op de juiste plek te optimaliseren.

Lees meer

Gezondheidsverkeerstoren

De Gezondheidsverkeerstoren wordt hét digitale verzamelpunt van data rondom zorg en welzijn voor de regio Zoetermeer. De Gezondheidsverkeerstoren biedt beleidsmakers, zorg- en hulpverleners in Zoetermeer inzicht in de ontwikkelingen in de regio. Daarnaast brengt het de effecten van de acties en ingezette veranderingen van Zoetermeer 2025 in beeld.

Lees meer

Multifunctioneel beddenhuis

De multifunctionele bedden zijn er voor (kwetsbare) ouderen in Zoetermeer die een tijdelijk (niet-medisch) zorgprobleem hebben en een bed nodig hebben. Zij dreigen tussen wal en schip te vallen omdat er op dat moment geen opnameplek voor hen beschikbaar is.

Lees meer

MESO pilot: nieuwe vorm ouderenzorg

Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. In de MESO pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning om langer thuis te blijven wonen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk.

Nieuw Centrum voor Acute Zorg

In Zoetermeer werken we aan een nieuw Centrum voor Acute Zorg met als doel de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedzorg te verbeteren. Onderdelen van dit centrum zijn op dit moment de Huisartsenpost (HAP), de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), het Regionale Expertisecentrum Ouderen (REO) en het Centraal Coördinatiepunt. Ook de acute GGZ wordt in deze samenwerking betrokken.

Binnenkort verwacht

Actueel Medicatieoverzicht

Centrum voor Chronische Zorg

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Regionaal Expertisecentrum Ouderen

Regionale zorgnetwerken

Ziektelastmeter