Projecten

REO-bedden voor kwetsbare ouderen

De REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) zijn voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk ongeplande zorg nodig hebben. Daarmee creëren we een vangnet als het thuis even niet meer gaat. En voorkomen we onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames.

Lees meer

Centraal coördinatiepunt

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: het Centraal Coördinatiepunt. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Lees meer

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Zoetermeer wil de spoedzorg voor ouderen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Dit doen we door de instroom van (kwetsbare) ouderen in de spoedzorg te verminderen en de doorstroom en uitstroom naar de juiste zorg op de juiste plek te optimaliseren.

Lees meer

Nieuw Centrum voor Acute Zorg

In Zoetermeer werken we aan een nieuw Centrum voor Acute Zorg met als doel de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedzorg te verbeteren. Onderdelen van dit centrum zijn op dit moment de Huisartsenpost (HAP), de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), het Regionale Expertisecentrum Ouderen (REO) en het Centraal Coördinatiepunt. De acute GGZ wordt hier op termijn aan toegevoegd.

MESO pilot: nieuwe vorm ouderenzorg

Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. In de MESO pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning om langer thuis te blijven wonen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Binnenkort verwacht

Actueel Medicatieoverzicht

Centrum voor Chronische Zorg

Gezondheidsverkeerstoren

Multifunctioneel beddenhuis

Preventie

Regionaal Expertisecentrum Ouderen

Regionale zorgnetwerken

Ziektelastmeter