Informatietechnologie speelt een steeds grotere rol in zorg en welzijn. ICT en digitalisering helpen ons verder en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing. Een goede en veilige digitale uitwisseling van gegevens tussen patiënten, professionals en organisaties is belangrijk. Dat vraagt om regionale afspraken over hoe we dit in Zoetermeer gaan inrichten en uitvoeren en waar de prioriteiten liggen de komende periode. Chris Slijkhuis, adviseur regionale gegevensuitwisseling zorg, vertelt over het leggen van de ICT-puzzel in Zoetermeer. Chris is partner bij adviesbureau CINX en begeleidt organisaties bij het realiseren van hun IT- en innovatiestrategie.

Overzicht regionale ICT-structuur
Chris Slijkhuis zal zich de komende periode bezighouden met het uitvoeren van een QuickScan. “In deze rol heb ik de opdracht om samen met de regionale zorgpartijen de huidige architectuur van de regionale gegevensuitwisseling inzichtelijk te maken, om vervolgens een doelarchitectuur voor de gegevensuitwisseling vast te stellen die de ambities en projecten van Zoetermeer 2025 ondersteunen”, vertelt Chris. Daarbij wordt ook gekeken naar voorbeelden uit andere regio’s. “Veel regio’s kennen dezelfde uitdagingen als Zoetermeer. Het is goed om van elkaar te leren en niet in elke regio het wiel opnieuw uit te vinden.”. Ook zal Chris een projectportfolio opstellen van lopende en geplande projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Zoetermeer 2025. Daarbij wordt invulling gegeven aan eerder uitgebrachte adviezen rond het prioriteren en uitvoeren van projecten. “Een breed draagvlak in de regio is essentieel. Daarvoor is het essentieel dat we met elkaar duidelijk hebben waar we het over hebben. Of dat nu de (doel)architectuur is of het overzicht en prioritering van projecten”, aldus Chris.

Kansen om te versnellen
In de ondersteuning van de ambities van Zoetermeer 2025 om de toekomstige zorgkloof te verkleinen, de juiste zorg op de juiste plek te bieden en daarbij de kwaliteit van zorg en welzijn hoog houden, speelt ICT & Digitalisering een belangrijke rol. “Zoetermeer wil de zorg en welzijn ook in de toekomst kunnen waarborgen. Dat vraagt om vernieuwing. Met innovatie via digitalisering maken we de zorg meer persoonlijk en organiseren we die thuis of in ieder geval dichter bij huis.” Vernieuwing in de manier van werken is ook nodig om zorg- en hulpverleners in Zoetermeer meer ruimte te geven en hun werkplezier te vergroten. “Om professionals in staat te stellen tot maatwerk, is meer aandacht nodig voor passende en uitkomstgerichte zorg en welzijn en elektronische gegevensuitwisseling. De coronacrisis heeft een impuls gegeven aan de inzet van digitalisering en onderlinge samenwerking. Het unieke karakter van Zoetermeer met een goed georganiseerde eerstelijnszorg en goede ICT-infrastructuur zorgt voor kansen om deze ontwikkelingen te versnellen.”

Prioritering digitaliseringsagenda
De regionale digitaliseringsagenda van Zoetermeer is gericht op 1) gegevensuitwisseling tussen zorg- en hulpverleners en patiënten, 2) de ondersteuning van zelfmanagementtools voor een gezonde leefstijl en het monitoren van chronische ziekten, 3) het samenwerken in netwerkverband en 4) op andere communicatie bijvoorbeeld een digitale omgeving voor een meekijkconsult. Zoetermeer 2025 heeft als regionale prioriteiten vastgesteld:

  • Gegevensuitwisseling huisartsen, Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH). Het is nodig om gegevens te kunnen uitwisselen tussen de HAP en SEH om de samenwerking te kunnen intensiveren.
  • Telemonitoring en e-health
  • Consultatie en feedback op verwijzingen (tussen medisch specialist en huisarts)
  • Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
  • Chronische zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorg: inzage van zorgverleners in de kernelementen van elkaars dossiers onder voorbehoud van toestemming van patiënten
  • Gezondheidsverkeerstoren: informatieverzameling ten behoeve van capaciteitsmanagement;
  • Doorontwikkeling actueel medicatie overzicht (AMO), digitaal receptenverkeer en medicatie-overdracht

Pilots en proeftuinen
Op dit moment lopen er al verschillende pilots, zoals het meekijkconsult. Een tweede pilot is de ziektelastmeter thuis voor COPD-patiënten en Zoetermeerders met hartfalen. Door gebruik te maken van e-health wordt de zelfstandigheid van de patiënt vergroot. Bovendien zorgt deze toepassing ervoor dat patiënt en professional over dezelfde informatie beschikken. Een andere pilot die in Zoetermeer loopt, is de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), waarin gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld worden. De inwoner kiest hierbij zelf welke gezondheidsgegevens hij of zij deelt met welke zorgaanbieder. Daardoor houden zij zelf regie over hun zorgdossier.

eOverdracht
Daarnaast hebben het LangeLand ZiekenhuisVierstroom Zorg ThuisWelThuisIn Beweging en Zoetermeer 2025 de handen ineengeslagen om  eOverdracht te gaan realiseren. Via de betrokken organisaties horen jullie binnenkort meer over de voortgang van dit project.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent ICT & Digitalisering? Volg ons op LinkedIn of schrijf je in op onze nieuwsbrief via de website!