Om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst goed, gemakkelijk te bereiken en betaalbaar blijft, hebben alle zorgpartijen het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Dit akkoord, genaamd ‘Samen werken aan gezonde zorg’, bevat belangrijke antwoorden en afspraken om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.

De zorgpartijen in de regio Haaglanden zijn zich bewust van de uitdagingen in de zorg. Daarom is er een plan nodig dat beschrijft hoe de regio hiermee omgaat, gebaseerd op de afspraken vanuit het IZA. In dit plan bepalen de zorgpartijen, gemeenten en welzijnsorganisaties de belangrijkste prioriteiten (uitdagingen) in de regio. Ze maken ook afspraken over hoe ze deze uitdagingen gezamenlijk aanpakken. Het plan is gebaseerd op het overzicht (regiobeeld) van de zorgkantoorregio Haaglanden, te vinden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden.

Iedereen heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. In de regio Haaglanden streven de partijen ernaar dat zorg en ondersteuning worden geleverd zonder ingewikkelde obstakels. We willen deze diensten zo dicht mogelijk bij de inwoners brengen, afgestemd op hun behoeften en met zoveel mogelijk regie in handen van de inwoner. Daarbij is het essentieel dat deze zorg en ondersteuning betaalbaar en toegankelijk blijft.

Om dit te realiseren werken we aan een gezamenlijke start, waarbij lopende trajecten en nieuwe ideeën, inwoners en professionals, netwerken en programma’s, grote en kleine initiatieven samen komen. Dit betekent ook dat het Regioplan zelf in ontwikkeling blijft, juist in 2024. Met betrokkenheid van inwoners, professionals en organisaties in het sociaal domein en de zorg!

Versterking van samenwerking en belangrijkste uitdagingen

Het Regioplan Haaglanden omvat vijf gemeenten: Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Het plan is ontworpen om de samenwerking in de regio te versterken en prioritaire uitdagingen aan te pakken.
Het plan is gestructureerd en doelgericht opgesteld rond verschillende actielijnen. Elke actielijn wordt ondersteund door een deskundige werkgroep, bestaande uit organisaties uit de regio die betrokken zijn bij het betreffende thema.

Het Regioplan wordt vormgegeven in samenwerking met zorg-, welzijns- en ondersteuningspartijen. Zoetermeer 2025 is hier ook actief bij betrokken.

Het regioplan Haaglanden schetst de hoofdlijnen en -kaders voor het ontwikkelen van zorg- en welzijnsplannen die van toepassing zijn op de gehele regio. De afgelopen jaren was in Zoetermeer deze beweging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden al gestart, onder de naam Zoetermeer 2025. Vanuit de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer waren de krachten al gebundeld. Het programma Zoetermeer 2025 is opgebouwd rond de vier actielijnen Preventie, Acute Zorg, Chronische Zorg en GGZ. Deze actielijnen zien we dan ook terug in de vastgestelde actielijnen van het regioplan Haaglanden:

  1. Preventief (positief) gezond leven (Haaglanden) – Preventie (Zoetermeer 2025)
  2. Thuis ouder worden, in- door- en uitstroom in de keten (samen organiseren) (Haaglanden) – Acute en Chronische zorg (Zoetermeer 2025)
  3. Versterken mentale gezondheid en toegankelijkheid GGZ (Haaglanden) – GGZ (Zoetermeer 2025)
  4. Naar een gezonde arbeidsmarkt

De ervaringen vanuit Zoetermeer 2025 bij de uitvoering van projecten binnen deze thema’s zijn dan ook meegenomen in de totstandkoming van het Regioplan. De bestaande plannen vanuit Zoetermeer passen op die manier perfect in het Regioplan en zullen dan ook op lokaal niveau in Zoetermeer verder uitgewerkt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke kenmerken van de bevolking in Zoetermeer en waar nodig regionaal of bovenregionaal samengewerkt zal worden.

Samenwerken voor betaalbare en toegankelijke zorg met betrokkenheid van inwoners

Het Regioplan beschrijft hoe verschillende projecten en programmalijnen zullen helpen om de zorg in regio Haaglanden betaalbaar en toegankelijk te maken. We evalueren regelmatig en passen onze ambities aan als dat nodig is. Het Regioplan markeert het begin van een intensieve samenwerking. We willen graag samen met de inwoners werken aan een verdere uitwerking van het plan en concrete projecten om de zorg te verbeteren. Meer informatie hierover volgt later.

Energie op samenwerking en richting

De afgelopen weken hebben veel partners in het veld samengewerkt aan aanpak en inhoud van het Regioplan. Mooi om te zien dat we met elkaar, ondanks de verschillende achtergronden, belangen en culturen, gericht aan de ontwikkeling van de regio kunnen en willen werken. Dat biedt een perspectief voor verdere ontwikkeling en verbreding in 2024!

Reos is de coördinator van het Regioplan Haaglanden. Bij vragen of voor meer informatie helpt Reos graag. Contact opnemen kan via het e-mailadres info@reos.nl.