Samenwerken zit in de cultuur van Zoetermeer. Al jaren wordt intensief samengewerkt in de regionale zorgnetwerken.Annemieke Schipper is verpleegkundig specialist neurologie bij het LangeLand Ziekenhuis. Sinds 2013 is ze ketenregisseur voor de CVA-zorg in Zoetermeer. “Samenwerken binnen een netwerk is ontzettend leuk en leerzaam.”

Annemieke Schipper: “Het zou mooi zijn als we het zorgnetwerk de komende jaren kunnen uitbouwen naar een netwerk voor zorg en welzijn.”

Zorgketens in Zorghart
In Zoetermeer bestaat het samenwerkingsverband Zorghart. Daarin werken verschillende organisaties waaronder het LangeLand Ziekenhuis (LLZ), Vierstroom en de Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners, die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) samen in drie zorgketens (dementie, palliatieve zorg en CVA) en vele netwerken, zoals diabetes en COPD en astma. “Dat doen we om de gezondheidsuitkomsten voor mensen die deze zorg nodig hebben te verbeteren en de patiënttevredenheid te verhogen,” licht Annemieke toe. “Specialisten uit het ziekenhuis, huisartsen en hulpverleners zoals verpleegkundigen en paramedici verbeteren samen de toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van deze zorg. Netwerkzorg op zich is niet een doel maar een middel om waardegedreven zorg te realiseren.”

Zorgprogramma
“In de zorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad,” vertelt Annemieke, “werken we samen met In Beweging, Basalt Revalidatie, Goudenhart, Middin, Palet Welzijn, Vierstroom, SGZ en LLZ. Allemaal betrokken professionals die de zorg voor mensen met CVA in Zoetermeer zo goed mogelijk willen verzorgen. Van de eerste signalen van een beroerte tot en met de nazorg. Het ultieme doel is het voorkomen en genezen van een CVA in Zoetermeer door optimale kennis en samenwerking,” zegt Annemieke. “Samen hebben we een zorgprogramma gemaakt: afspraken over wie wat doet op welk moment en hoe we dat doen. Zo zorgen we ervoor dat we alle processtappen in de zorg voor een patiënt met een beroerte zo goed mogelijk doorlopen: van de diagnose door een huisarts tot een opname in het LangeLand Ziekenhuis tot de nazorg bij revalidatie en ontslag naar huis. De patiënt merkt dat er een echt team om hem of haar heen staat die naadloos samenwerken in het belang van het herstel van de patiënt. Met een goede overdracht en een soepele overgang tussen organisaties, zonder drempels.

Samen leren
Het evalueren en actualiseren van het zorgprogramma CVA is belangrijk. “Als er nieuwe inzichten of innovaties zijn, bijvoorbeeld een nieuwe zorgstandaard van het landelijke kennisnetwerk CVA, actualiseren we ons zorgprogramma. Door COVID-19 is het lastiger geweest om bij elkaar langs te gaan. Dat is jammer want door elkaar te ontmoeten, leer je elkaar kennen en zie je hoe de zorg van de ander aansluit op wat jij doet. Twee keer per jaar hebben we overleg met professionals van alle betrokken organisaties waarin we patiëntcasussen en -reizen bespreken om van elkaar te leren en kennis te delen. Het is inspirerend en leerzaam om te horen hoe een ander iets aanpakt. We bespreken wat goed gaat en wat beter kan.”

Minder beroertes
Het zorgnetwerk wil ook een rol spelen in het voorkomen en verminderen beroertes. “Het zou mooi zijn als we het zorgnetwerk de komende jaren kunnen uitbouwen naar een netwerk voor zorg en welzijn.” Binnen de CVA-zorg zijn al welzijnspartners aangesloten, zoals Palet Welzijn, Activisie, Middin en Stichting MEE. “Maar dat kan nog meer versterkt worden,” zegt Annemieke. “Ook samen met andere zorgnetwerken. Positieve gezondheid zorgt ervoor dat we het accent niet op de ziekte leggen maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.”

Zoetermeer 2025
De zorgnetwerken zitten in een transitie. Annemieke: “Onder Zoetermeer 2025 valt de CVA-keten waarschijnlijk onder het netwerk van de chronische neurovasculaire zorg. We hopen de notitie nog dit jaar af te ronden. Daarin nemen we de werkafspraken en het zorgprogramma mee. Ook hierin blijven we twee keer per jaar met de kerngroep overleggen.” De nadruk komt te liggen op het voorkomen en verplaatsen van zorg, bijvoorbeeld door ICT-toepassingen.

Overstijgende thema’s
Annemieke: “Zoetermeer 2025 is een vliegwiel waarbinnen we onderwerpen oppakken die voor meerdere netwerken belangrijk zijn. Het is goed dat we dat samen doen en niet in elk zorgnetwerk opnieuw het wiel uitvinden. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsmarkt, ICT & digitaliseren en preventie. “Met elkaar kijken naar hoe we gemakkelijker kunnen communiceren is belangrijk. Eén patiëntendossier voor de hele regio is misschien ver weg, maar de Siilo app, een veilige berichten app voor zorgprofessionals, of een overlegsysteem voor de zorgnetwerken is misschien goed samen te organiseren.”

Annemieke is enthousiast over de beweging naar een gezonde regio. “Het is zo mooi om te zien dat zoveel verschillende organisaties de handen ineenslaan om het voor de inwoners van Zoetermeer beter te maken. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van ben.”