Net voor de zomer startte Jacqueline Hoppenbrouwers als kwartiermaker acute zorg in de regio Zoetermeer. Haar opdracht is de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedzorg verder verbeteren in een nieuw centrum voor acute zorg. En ze viel meteen met haar neus in de boter door de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp van het LangeLand Ziekenhuis. “Dat zorgde ervoor dat ik snel mensen heb leren kennen en meteen mijn rol als verbinder tussen huisartsen, het ziekenhuis en de acute wijkzorg kon oppakken. Hoe hebben we het geregeld en wie heeft wat nodig? Het belang van een nieuw centrum voor acute zorg blijkt uit elk gesprek.”

Hoe bevalt het in deze regio?
“Zoetermeer is een prachtige regio met zoveel mooie mensen. Het is echt uniek hoe zorgverleners hier samenwerken. Mensen hebben begrip en respect voor elkaar. Ze zijn het niet altijd met elkaar eens maar blijven in gesprek. Dat maakt samenwerken veilig. Bovendien staan ze niet alleen voor de organisatie waarvoor ze werken maar hebben ze ook hart voor de regio.”

Wat is het centrum voor acute zorg precies?
“Het is de garantie dat elke inwoner van Zoetermeer in een acute situatie de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Ook in de toekomst. De Zoetermeerse bevolking vergrijst. Steeds meer kwetsbare ouderen hebben (acute) zorg nodig, terwijl er steeds minder personeel en middelen zijn. We moeten én kunnen de spoedzorg in Zoetermeer toekomstbestendig organiseren voor inwoners met blij zorgpersoneel die minder werkdruk ervaren en meer werkplezier hebben.”

“Het nieuwe centrum voor acute zorg is deels een fysieke plek waar ambulances naartoe rijden en huisartsen patiënten naar doorverwijzen. Maar het gaat ook om het dagelijkse werk van huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen en de acute ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om alles wat de gemeente doet in de zorg en ondersteuning aan inwoners. En om de preventiekant en het voorkomen van spoedzorg. En de juiste inzet van technologie, zoals een digitaal portaal van zelftriage via www.zoetermeergezond.nl/spoed.”

Hoe wordt het nieuwe centrum ontwikkeld?
“We gaan het helemaal opnieuw ontwerpen, alsof er nu niets is. Wat is de vraag van inwoners als het gaat om spoedzorg? Wat is er nodig en hoe organiseren we dat zo goed mogelijk? Samen gaan we over de schotten van organisaties heen kijken. Daarbij beginnen we bij de poort van de spoedzorg: de triage, de entree in het proces. Wanneer is de zorg acuut? En als deze acuut is, wat zijn dan de mogelijkheden?”

Wie worden er betrokken bij de ontwikkeling van het centrum?
“Begin september hebben we met alle bestuurders, managers en stafvoorzitters een dag op de hei gezeten om over dit onderwerp te praten. Daar hebben we de eerste contouren geschetst. De komende maanden gaan Klara Rijnten, longarts en portefeuillehouder acute zorg binnen Zoetermeer 2025, en ik samen met zorgverleners aan de tekentafel ontwerpen en de verdere plannen vormen. Eind dit jaar ligt er een gedetailleerd plan: hoe gaan we het inrichten, welke mensen hebben we nodig, wat gaat het kosten en nog veel meer. De komende maanden gaan we met allerlei groepen de plannen dieper doordenken: is dit de juiste richting en wat betekent dat? Zo hebben we bijvoorbeeld regelmatig overleg met bestuur van de Huisartsenvereniging Zoetermeer en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). De huisarts is grootste klant van het centrum voor acute zorg. De huisarts is de enige hoop voor elke inwoner die echt iets gaat mankeren. Daar moeten we dus de rode loper voor uitleggen. De werkdruk van huisartsen moet terug naar normale proporties.”

Waar gaan jullie beginnen?
“We beginnen met de poortfunctie, de triage. Daarbij gaan we kleine dingen in de praktijk brengen. Kleine stappen om de verbinding pragmatisch te maken. De urgentie van de dagelijkse praktijk vraagt dat. Onze grootste uitdaging is goed opgeleid personeel te krijgen en te behouden. Het moet buitengewoon aantrekkelijk zijn voor medewerkers om bij het centrum voor acute zorg in Zoetermeer te werken. Daarnaast is mijn credo: ‘eerst de zorg voor het personeel’. Zorgverleners moeten erop kunnen vertrouwen dat er voor hen wordt gezorgd bijvoorbeeld door een acceptabele werkdruk en een veilige omgeving. Pas daarna kunnen we de processen stroomlijnen en sturen op kwaliteit.”

“Samen met betrokken professionals werken we aan de verdere intensivering van de samenwerking tussen de huisartsen, de wijkverpleging en thuiszorg, de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp in Zoetermeer. Mijn droom voor 2023? Dat het nieuwe centrum voor acute zorg vorm krijgt en de collectieve trots van inwoners en zorgverleners wordt!”

Jacqueline Hoppenbrouwers is zeker nog tot 1 juli 2024 aan Zoetermeer 2025 verbonden.