In april waren Lotte Kersbergen en Lidewij Wilms namens Zoetermeer 2025 aanwezig tijdens het evenement ‘Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!’ van JongSenioren Zoetermeer. Tijdens dit evenement hebben zij inwoners van Zoetermeer uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoogsessies Samen Goud. Bezoekers werden gevraagd om aan de hand van de pijlers van Positieve Gezondheid te reflecteren op de vraag; “wat betekent gezondheid voor jou?”. De kennis en ervaring van senioren in Zoetermeer zijn nodig om ook in de toekomst zorg en welzijn in Zoetermeer goed op peil te houden. Lea Bouwmeester, kwartiermaker Inwonerparticipatie, vertelt over Samen Goud;

“De kracht van positief ouder worden begint met het benutten en versterken van elkaars potentieel. Het idee dat we, door elkaar beter te leren kennen, de potentie van elkaar kunnen zien en ondersteunen, vormt een centraal thema in onze dialoog over positief ouder worden. Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin we elkaars krachten erkennen en benutten, waarin we gezamenlijk streven naar een ouderdom vol vitaliteit en verbondenheid.”

Verder was in april ook een nieuwe bijeenkomst van Samen Goud, tijdens deze bijeenkomst zijn gezamenlijk aantal (zorg-) thema’s besproken. Deze thema’s worden de volgende sessie op 6 juni verder uitgediept.