In 2021 is Zoetermeer 2025 gestart met als doel om de zorg in Zoetermeer voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te houden. De afgelopen jaren sloten steeds meer welzijns- en zorgorganisaties in Zoetermeer zich aan. Allen onderschrijven het belang van samenwerking om dit doel te behalen.

De betrokkenheid van inwoners groeit. Niet alleen om mee te denken, maar ook om mee te beslissen over de koers van het programma. Inwonerparticipatie zit in onze haarvaten. We bundelen onze krachten om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst, voor iedereen die dat nodig heeft, zorg en ondersteuning beschikbaar blijven. Daarnaast stimuleren wij dat inwoners doen wat in hun mogelijkheid ligt om zelfstandig en gezond te blijven en ondersteunen we hen waar nodig.

De te volgen koers gaan we de komende jaren, ook na 2025, voortzetten. Dit maakt dat het tijd is voor een nieuwe, toekomstbestendige naam: Samen ZoeterMeer Gezond.

De afgelopen jaren hebben veel mensen zich met Zoetermeer 2025 ingezet voor dit belangrijke doel. Onder de naam Samen ZoeterMeer Gezond blijft deze inzet belangrijk en wordt het goede werk voortgezet.  Online vind je ons voortaan via www.samenzoetermeergezond.nl. Hier vind je een link naar de website van Zoetermeer 2025 en een link naar de website over ‘positieve gezondheid’ voor inwoners die in januari onder deze url is gestart.
Later dit jaar wordt de gehele website vernieuwd en geïntegreerd. Dan is er één centrale plek waar je alle informatie kunt vinden. Tot die tijd blijft ook de url van Zoetermeer 2025 (www.zoetermeer2025.nl) bereikbaar.

De Linkedin pagina van Zoetermeer 2025 krijgt de naam Samen ZoeterMeer Gezond. Als je deze pagina al volgt hoef je hier verder niets voor te doen.  Volg je ons nog niet? Doe dit dan via deze link.