Spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Zoetermeer wil de spoedzorg voor ouderen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Dit doen we door de instroom van (kwetsbare) ouderen in de spoedzorg te verminderen en de doorstroom en uitstroom naar de juiste zorg op de juiste plek te optimaliseren.

Om dat te bereiken, creëert Zoetermeer een Centraal Coördinatiepunt, een Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO-bedden) en een eerstelijns diagnostisch zorgpad voor (kwetsbare) ouderen binnen het Centrum Acute Zorg.

Centraal Coördinatiepunt
REO-bedden
Eerstelijns diagnostisch zorgpad

Eerstelijns diagnostisch zorgpad

Bij dit zorgpad voor (kwetsbare) ouderen binnen het Centrum Acute Zorg kan de huisarts als hoofdbehandelaar een patiënt naar een (verpleegkundig) specialist ouderengeneeskunde verwijzen. Deze zorgt er als medebehandelaar voor dat kwetsbare ouderen met ongedifferentieerde acute klachten snel gediagnosticeerd worden en de best passende (vervolg)zorg krijgt. Daarvoor is een standaard set aan diagnostiek opgesteld met scenario’s voor aanvullende onderzoeken. Bovendien zijn afspraken met diagnostiekafdelingen gemaakt over de snelheid van uitslagen. De start van dit zorgpad is nog afhankelijk van financiering.