Op 25 en 27 mei 2021 vonden twee online informatiebijeenkomsten plaats waarin zorg- en hulpverleners elkaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen Zoetermeer 2025 op chronische zorg en acute zorg. Het waren twee geslaagde en drukbezochte informatiebijeenkomsten, met veel suggesties en inspiratie. De presentaties van de bijeenkomsten vind je hier (chronische zorg,  25 mei) en hier (acute zorg, 27 mei).

Chronische zorg
Tijdens de bijeenkomst over chronisch zorg (25 mei) gaf adviseur Rutger Leer een update over de regionale ICT-agenda. Huisarts en voorzitter van het bestuur van de Huisartsenpost Joriet Schneider gaf toelichting op de aanvraag voor preventiecoalitie die met brede inzet van de regio is opgesteld. Daarnaast gaf verpleegkundig specialist neurologie Annemieke Schipper een inkijkje in het zorgnetwerk voor de CVA-zorg in Zoetermeer waarvan ze ketenregisseur is. Tot slot gaf programmadirecteur Heleen van Nispen een update over waar achter de schermen aan wordt gewerkt door het programmabureau.

Acute zorg
Op de bijeenkomst over acute zorg (27 mei) vertelde Jorien Vink, manager bij KPMG Health, over de ontwikkeling van de visie op acute zorg. Rond de zomerperiode wordt een aparte sessie gepland om het concrete actieplan voor de acute zorg te presenteren. Kwartiermaker acute zorg Roos Mesman, adviseur bij de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), Mirjam Biemans en In Beweging directeur Petra Pronk lichtten de concrete stappen toe rondom de acute zorg voor kwetsbare ouderen: het centraal coördinatiepunt en de REO-bedden. Manager Huisartsenpost Jantine Verheij gaf een stand van zaken rondom de integratie tussen de HAP en SEH.

Onder de indruk
“Ik ben onder de indruk van wat er allemaal is gebeurd de afgelopen maanden,” zegt huisarts Aline Pikaar tijdens de bijeenkomst op 25 mei. “Daar zijn we, inwoners en professionals, niet genoeg van doordrongen. Hoe brengen we dit meer voor het voetlicht en nemen we mensen mee? We moeten positief stimuleren met alle interactieve communicatiemogelijkheden die er zijn, zoals serious gaming.”

Lange adem
Hoe zorgen we ervoor dat inwoners ook daadwerkelijk hun gedrag veranderen? Was een van de vragen. Joriet: “Er valt veel gezondheidswinst te behalen, met name voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES).” Beleidsadviseur van de gemeente Zoetermeer Rishma van Vliet gaf aan dat dit een lange adem vraagt. “Gedrag is moeilijk te beïnvloeden. En de groep inwoners met een lage SES wordt steeds groter. We staan dus voor een grote uitdaging. De gemeente doet mee in preventiecoalitie. We moeten het met z’n allen doen, dat kunnen we niet alleen.” Dat we inwoners van Zoetermeer hierbij moeten betrekken, staat buiten kijf. “Het systeem van zorg en welzijn is iets van ons allemaal,” zegt Jeroen van den Oever, directeur Fundis en voorzitter van de Regiegroep Zoetermeer 2025. “We gaan zeker inwoners betrekken bij deze ontwikkelingen en uitdaging. We denken aan manifestaties, buurtbijeenkomsten, burgers lid van vereniging, enz. Denk vooral met ons mee hoe we dat kunnen doen!”

Netteke Ludwig, regiomanager bij Menzis, geeft aan dat het een lerende weg is bij preventie. “Hoe bind je mensen aan gezonde activiteiten die het echt nodig hebben,” vraagt Netteke. “We kijken vaak vanuit ons eigen referentiekader naar preventie. Hoe zorgen we ervoor dat we vanuit het perspectief van de kijken. Wat werkt wel en wat niet?” Huisarts Aline vult aan: “Mensen met een lagere sociaaleconomische zijn bezig met hun primaire levensbehoefte en niet met gezondheid, zelfontplooiing of de zin van het bestaan. Als dat onze ervaring is in Zoetermeer moet dat ook een signaal zijn dat we het landelijk anders moeten gaan aanpakken.”

Kracht van met elkaar
“De kracht is dat we dit met elkaar doen,” zegt longarts Klara Rijnten tijdens de bijeenkomst op 27 mei. “Ik ben trots en enthousiast over wat ik terug hoor. Zoetermeer 2025 is een vliegwiel van professionals en draait steeds meer. En ik herken de frustratie rondom ICT & Digitalisering, maar de toelichting van Rutger zorgt ervoor dat ik meer inzicht en begrip heb. Goed ook om te horen dat we de zorgnetwerken nog meer gaan verbinden, zodat we niet allemaal opnieuw het wiel moeten uitvinden.” Annemieke Schipper: “We willen van elkaar leren en met elkaar een lerende organisatie vormen. Wat werkt wel en niet in preventie, in ICT pilots, enz.”