In de wijk Meerzicht starten vandaag acht deelnemers aan de training participatief actieonderzoek. In het komende half jaar gaan ze een beweging op gang brengen naar een gezonder leven en gezonde omgeving in Meerzicht. Alle deelnemers wonen of werken in de wijk. Het actieonderzoek is een initiatief van de Preventiecoalitie in Zoetermeer, een samenwerking tussen de gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars CZ en Menzis.

Wat is gezondheid voor jou?

Participatief Actieonderzoek (PAO) is een benadering die een groep inwoners en professionals in staat stelt samen een ​​gedeelde complexe situatie te onderzoeken. Door samen na te denken over vragen als ‘Wat is gezondheid voor jou?’ en ‘Wat heb jij nodig om gezond te kunnen leven?’ gaat de groep in Meerzicht gezamenlijk zoeken naar acties om Meerzicht gezonder te maken. De acht deelnemers die de training volgen, faciliteren dit proces in de wijk Meerzicht.

Samen

“Alleen samen met inwoners en professionals uit de wijk maken we Meerzicht echt gezonder,” zegt een van de deelnemers. “We willen voorkomen dat mensen ziek worden en stimuleren dat iedereen gezond blijft. Met mensen die in de wijk wonen en werken, gaan we onder andere succesvolle initiatieven uit de wijk zichtbaar maken en met andere wijken verbinden.”

Het PAO-team (in alfabetische volgorde):

  • Annet Woltjer is adviseur eerstelijnszorg bij de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ).
  • Gioia Conte werkt bij de Stichting Piëzo / inZet in Meerzicht.
  • Hosay Swaida woont in Meerzicht en is betrokken bij Piëzo / inZet.
  • Franske Holsteijn is projectmanager preventie bij het programma Zoetermeer 2025. 
  • Marja de Laaf woont in Meerzicht en is betrokken bij Piëzo / inZet.
  • Monique Bautista is POH’er GGZ (praktijkondersteuner huisarts) bij Therapeuticum Aurum.
  • Nynke de Bruin is ouderenadviseur bij Palet Welzijn.
  • Susanne van Veen is wijkregisseur Oosterheem voor de gemeente Zoetermeer.

De Preventiecoalitie is onderdeel van het programma Zoetermeer 2025. Meer weten? Kijk op: https://www.zoetermeer2025.nl/preventie