We zijn verheugd te melden dat Samen ZoeterMeer Gezond een subsidie vanuit de call “Leren Transformeren: van Zorg naar Gezondheid” toegekend heeft gekregen van ZonMw.
Samen Goud: Empowerment voor een Zorgeloze Toekomst
In de regio Zoetermeer neemt de vergrijzing en gezondheidsproblematiek toe, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt. Traditionele oplossingen zijn niet voldoende om de druk op de zorg te verlichten. Samen ZoeterMeer Gezond ontwikkelt daarom, in samenwerking met mboRijnland, een nieuwe aanpak gebaseerd op “reablement”. Reablement is een benadering in de gezondheidszorg waarmee hulpverleners ouderen helpen om hun eigen leven te leiden op een manier die zij zelf willen. Het doel is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten zijn, zonder structurele inmenging in hun persoonlijke levenssfeer. Bij deze nieuwe aanpak staan samenwerking en leren van elkaar centraal, met betrokkenheid van inwoners, welzijns- en zorgprofessionals.
Het project heeft als doel de autonomie van ouderen te bevorderen met een vraaggestuurd systeem, wat leidt tot een verbeterd welzijn en hogere levenskwaliteit.
Samen met inwoners worden trainingen over ouderengezondheid, inspiratie- en dialoogsessies georganiseerd. Inlooplocaties worden anders ingericht om integrale samenwerking te versterken en nieuwe financieringsvormen te implementeren. Verzamelde gegevens worden gebruikt voor continue evaluatie en verbetering van het leer- en transitieproces. De samenwerking met mboRijnland biedt de mogelijkheid om kennis te delen met toekomstige welzijns- en zorgprofessionals, naast de actieve kennisdeling binnen het bestaande netwerk.
We werken samen met EerstelijnsZorg Zoetermeer, welzijnsorganisaties InZet en Palet Welzijn, gemeente Zoetermeer, CZ zorgkantoor, JongSenioren Zoetermeer, mboRijnland en de Thuisleefgroep.