Per 1 januari hebben wij Annet Woltjer en Petra Iedema bij het programmabureau mogen verwelkomen. Petra is praktijkverpleegkundige Ouderen bij diverse huisartsenpraktijken in Zoetermeer en zal met al haar ervaring Zoetermeer 2025 komen versterken voornamelijk op het gebied van Acute zorg en kwetsbare ouderen. Annet is reeds officieel begonnen als programmamanager preventie:
“Vanaf het begin van de inrichting van de actielijn preventie ben ik actief betrokken geweest. Er is een plan, een enthousiaste en bevlogen kerngroep, een actieonderzoek in de wijk Meerzicht dat flink op stoom is en nog veel om verder uit te werken. Ik kijk er naar uit om, naast mijn functie als ketenregisseur chronische zorg bij de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, de rol van programmamanager van deze boeiende en uitdagende actielijn in te vullen. Om samen concreet invulling te gaan geven aan de drie benoemde thema’s positieve gezondheid, gezonde wijken en de verbinding tussen sociaal en medisch domein.”