Op dinsdagmiddag 27 juni was de online bijeenkomst IZA: ‘In Zoetermeer Actie’. Een diverse groep van Zoetermeerse zorgprofessionals haakten aan. Wij namen hen mee in de ontwikkelingen van de afgelopen periode. Wij stonden onder andere stil bij de betekenis van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) voor Zoetermeer en het nader te vormen Centrum Acute Zorg werd uitgelicht. In break-out rooms bespraken de deelnemers verschillende onderwerpen. De middag werd plenair afgesloten en de deelnemers deelden hun favoriete thema.

Het programma startte met een introductie door Jeroen van den Oever, directievoorzitter Fundis. Hij gaf een terugblik op de gestarte projecten en ontwikkelingen van de afgelopen periode. Klara Rijnten, longarts in het HagaZiekenhuis, vertelde over het Centrum Acute Zorg (CAZ). Ze ging in op het ontstaan, de huidige stand van zaken en de nieuwbouw. Volgens Rijnten hebben de veranderingen tijd nodig: ‘It’s a process, change takes time’. Bregje Thomassen, directeur Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer, besprak de betekenis van het Integraal Zorgakkoord op de plannen van Zoetermeer.

Na het plenaire gedeelte werden de professionals van verschillende organisaties in groepjes van ongeveer tien personen verdeeld. Elke groep ging in op twee thema’s: Versterk de inwoner, ontlast de zorg; Slimmer (samen)werken; Verbeteren regionale zorgcoördinatie en Breng de zorg dichtbij. Elk van deze onderwerpen bespraken zij aan de hand van twee gepresenteerde stellingen. Voor goede regionale zorgcoördinatie is niet per se elke hulpvraag zorg nodig. Om slimmer samen te werken is het van belang om informele en formele zorg samen te brengen om de perspectieven van beide groepen te belichten. Zo krijgt men meer inzicht in elkaars perspectief. Het is ook essentieel om te kijken naar de rol van de cliënt. Door te zorgen dat de cliënt meer grip krijgt op zijn situatie, ontlast je de zorg en versterk je de burger.

De deelnemers deelden hun laatste thema uit de break-out rooms tijdens de gezamenlijke afsluiting. Het was een inspirerende middag waarin we belangrijke kwesties verder uitdiepten en nieuwe inzichten voor de toekomst vergaarden. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor het vervolg hiervan!