Op 10 oktober was de bijeenkomst ‘Samen (G)oud in Zoetermeer’. Dit was een vervolg op de sessie van 6 juli. Ongeveer 25 aanwezigen, waaronder inwoners, verschillende zorgprofessionals, bestuursleden en vrijwilligers kwamen bijeen in het kantoor van de Eerstelijnszorg Zoetermeer.

‘Samen (G)oud in Zoetermeer’ gaat over het benutten van de kracht, wijsheid en rijkdom van ouderen in Zoetermeer. Samen kijken we wat we kunnen doen om kwetsbaarheden die met ouderdom gepaard gaan te voorkomen. Hierbij zoeken we naar passende oplossingen.

De bijeenkomst startte met een korte introductieronde, terugkoppeling van de vorige bijeenkomst en uitleg over de ‘levenslijn’. Vervolgens gingen we in groepen op zoek naar de passie en urgentie die we voelen voor samen (g)oud worden in Zoetermeer.

Tijdens de bijeenkomst stonden de volgende vragen centraal:

  1. Waar ligt onze (gezamenlijke) passie richting ‘Samen (G)oud in
    Zoetermeer’?
  2. Voor welke uitdaging staan we en waar ligt de urgentie?
  3. Wat is nodig om deze uitdagingen aan te pakken?
  4. In welke vorm pakken we deze uitdagingen aan, bijvoorbeeld door een netwerk of op een andere manier?

De sessie leverde veel goede input en ideeën op. Op woensdag 6 december is de vervolgbijeenkomst. Hierin zullen we deze ideeën verder uitwerken.

Benieuwd naar de opbrengsten of wil je aansluiten bij de volgende bijeenkomst? Mail dan naar: l.gottenkieny@gezondheidsregiozoetermeer.nl.