Halverwege oktober is de pilot om thuiszorgaanvragen vanuit de huisarts via het Regionaal Transferpunt (RTP) te laten lopen van start gegaan. Het doel van deze pilot is om de huisartsen te ondersteunen en te ontlasten in het aanvragen van wijkverpleging voor hun patiënten. Op dit moment nemen drie huisartsenpraktijken deel aan deze pilot. Al hun thuiszorgaanvragen worden opgepakt door het RTP, die het matchen van vraag en aanbod verder oppakken en uitzetten. Tijd voor een eerste tussentijdse evaluatie.

Als een huisarts op dit moment wijkverpleging nodig heeft voor een patiënt, moet de praktijk zelf contact opnemen met één van de 48 thuiszorgorganisaties in Zoetermeer om te kijken welke organisatie beschikbaar is. Dat kost teveel tijd. Op initiatief van de regionale samenwerking naar een gezonde regio, Zoetermeer 2025, wordt gewerkt aan het op één plek in beeld brengen van welke wijkverpleging in de regio beschikbaar is.

“In de eerste 2,5e week zijn 11 aanvragen bij het RTP terecht gekomen. Deze zijn afkomstig uit een van de vier deelnemende huisartsenpraktijken: huisartsenpraktijk Dorpsstraat, Bijdorplaan, gezondheidscentrum Driemanspolder en gezondheidscentrum Palenstein”, vertelt Jooske Rebel, huisarts bij huisartsenpraktijk Bijdorplaan. “Iedere ochtend geven de deelnemende thuiszorgorganisaties hun beschikbaarheid door aan het RTP. Als wij thuiszorg voor een patiënt willen inschakelen, doen wij onze aanvraag via Zorgdomein naar het RTP. De volgende dag krijg je, zoals beloofd, netjes teruggekoppeld welke thuiszorg is ingeschakeld. Daarbij wordt er natuurlijk ook gekeken naar de voorkeur van de patiënt.”

De pilot loopt nu zeven weken en is voor een eerste keer tussentijds geëvalueerd. Suzanne Verburg, transferverpleegkundige bij Zorgpension en trekker van deze pilot, is tevreden over de voortgang. “Er zijn wel een aantal aandachtspunten naar voren gekomen maar die pakken we op,” vertelt Suzanne. “Soms kunnen we bijvoorbeeld de exacte zorgvraag niet achterhalen in het aanvraagformulier, waardoor we toch weer heen en weer moeten bellen. Om nog efficiënter te werken is het belangrijk dat de zorgvraag zo duidelijk mogelijk in het aanvraagformulier staat.”

Daarnaast is het nog niet duidelijk hoeveel aanmeldingen voor wijkverpleging direct bij de aanbieders terecht zijn gekomen, in plaats van dat deze via het RTP zijn uitgezet. “We weten in ieder geval dat Buurtzorg en Vierstroom geen directe aanvragen hebben ontvangen,” aldus Suzanne. “Wat we ook aan het onderzoeken zijn, is de vraag hoe dit aanvraagproces huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners daadwerkelijk ontlast. Daar doen we het uiteindelijk voor! Hoeveel tijd en moeite het hen precies scheelt, zal duidelijker worden als nog meer aanvragen via het RTP worden doorgezet.”

Huisarts Rebel onderschrijft het belang van de pilot. “Toen ik van het initiatief hoorde, was ik direct enthousiast. Ik zie hoe het huisartspraktijken kan helpen om aanzienlijk tijd te besparen. Ik geloof dat dit nut zich met de tijd nog meer zal uitkristalliseren. De eerste stappen zijn in ieder geval gezet!” Begin 2023 wordt over het vervolg van de pilot besloten.