De werkgroep Stadsbeeld heeft de noodzaak om de zorg en welzijn te verbeteren in beeld gebracht. Anne-Claire Joon, beleidssecretaris bij Fundis, is voorzitter van de werkgroep. “Met alle partijen hebben we een beeld gevormd van de huidige én de toekomstige zorgvraag. In deze eerste stap hebben we met name de ontwikkelingen in bevolkingsgroei gekoppeld aan de vraag om acute zorg.” Joon neemt ons mee door de belangrijkste conclusies van het rapport.


Meer chronische aandoeningen
“De urgentie springt eruit,” vertelt Joon. “Bijvoorbeeld als je ziet hoe chronische aandoeningen zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Voor dementie verwachten we een groei van 74% in 15 jaar tijd (van 2015 tot 2030). Dat is enorm! Voor beroertes is de verwachte groei 42%, voor coronaire hartziekten 39%, COPD en diabetes groeien met 30%. Van deze chronische aandoeningen is de groei in Zoetermeer groter dan in gemiddeld Nederland.” Een wake up call dat er iets moet gebeuren. Als we op dezelfde voet doorgaan, lopen we vast.

Kwetsbare ouderen
Het stadsbeeld laat zien dat de zorguitgaven voor kwetsbare ouderen bijna vijf keer hoger zijn dan bij niet-kwetsbare leeftijdsgenoten. “Logisch,” licht Joon toe. “Kwetsbare ouderen bezoeken vaker de huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Ook ontvangen zij vaker thuis hulp en zorg vanuit de wijkverpleging. Daarbij zien we dat thuiswonende, kwetsbare ouderen de hoogste uitgaven per persoon hebben voor ziekenhuiszorg.” Zoetermeer 2025 legt de prioriteit op het verbeteren van de acute zorg voor kwetsbare ouderen.

Gezondheidsvaardigheden
“Er bestaat een sterke samenhang tussen gezondheidsvaardigheden en gezondheid,” zegt Joon. “Mensen hebben kennis en vaardigheden nodig om informatie over gezondheid te krijgen, begrijpen, kunnen beoordelen en gebruiken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid. Digitale vaardigheden spelen daarbij een steeds grotere rol. Vooral chronisch zieken, mensen met een lage opleiding, met financiële problemen en mensen boven de 75 jaar hebben relatief weinig gezondheidsvaardigheden.” Een extreme vorm van beperkte gezondheidsvaardigheden is laaggeletterdheid. Van de mensen die aangeven over een zeer slechte gezondheid te beschikken, is bijna een kwart laaggeletterd. Dit percentage bij mensen met een goede gezondheid ligt met 9,1% veel lager. In Zoetermeer ligt het percentage laaggeletterden op 13,6%. Dat is hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

“Je kan digitaal heel vaardig zijn én laaggeletterd,” vertelt Joon. “Daar moeten we dus rekening mee houden bij interventies als preventie en digitalisering voor een gezonde regio Zoetermeer.”

Kloof tussen vraag en aanbod
Met de inzichten en cijfers van de werkgroep gaat Zoetermeer 2025 gezamenlijke doelstellingen formuleren om een gezonde regio in Zoetermeer te bereiken. We kunnen hierdoor tussentijds meten of we op de goede weg zijn. De oplevering van de urgentie door de werkgroep Stadsbeeld is de eerste stap. “De volgende stap is dat we de ontwikkelingen in zorgkosten en arbeidsmarkt in beeld brengen,” vertelt Joon. “Dan krijg je de kloof tussen zorgvraag en aanbod in beeld.”

Meer weten over de inzichten van de werkgroep Stadsbeeld vind je op website. Daar kan je ook het hele rapport downloaden.