Zoetermeerders hebben meer chronische aandoeningen dan de rest van Nederlanders. “Ze leven minder gezond en bewegen minder. Daarnaast vergrijst de bevolking snel. Die combinatie zorgt ervoor dat de komende jaren veel chronisch zieken bijkomen.” Aanbieders van zorg en welzijn, de gemeente en zorgverzekeraars hebben de handen ineengeslagen om de gezondheid en zorg in Zoetermeer te verbeteren. Samen hebben zij een regionale visie op chronische zorg en welzijn opgesteld.

Stijging chronische aandoeningen
“De ontwikkelingen zijn zorgelijk,” zegt Heleen van Nispen, programmadirecteur van Zoetermeer 2025. “Eén op de drie Zoetermeerders heeft in 2030 twee of meer chronische aandoeningen, zoals dementie, beroerte, diabetes en COPD. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie met 74% zal stijgen. Voor beroertes is de verwachte groei 42%.” Voor de zorg zijn deze veranderingen van grote betekenis. “Er is een toenemende omvang en complexiteit van de zorg en een tekort aan personeel, waardoor de zorg onder druk komt te staan. Vanuit Zoetermeer 2025 hebben we daarom gekeken hoe we mensen gezonder maken en een gezonde regio kunnen realiseren.”

Aandacht voor diversiteit
Ook de diversiteit van de Zoetermeerse bevolking is groot. Zorg- en hulpverleners bereiken ouderen met bijvoorbeeld een Hindoestaanse of Afghaanse migratieachtergrond nog onvoldoende. Zij krijgen weinig informatie, ook over dienstverlening en activiteiten. Aandacht voor diversiteit is belangrijk. Hoe reageert iemand vanuit zijn of haar cultuur op een bepaalde vraag of diagnose? In de Marokkaanse cultuur is de diagnose dementie bijvoorbeeld een taboe. Daar spreekt men over geheugenverlies. Hoe kan je daar als professional op inspelen?

Chronisch trots
In Zoetermeer bestaan verschillende (zorg)netwerken rondom ziektebeelden zoals astma COPD, diabetes, dementie en palliatieve zorg. “In die netwerken werkt een groep zorgverleners samen om de gezondheidsuitkomsten van een specifieke groep patiënten te verbeteren,” licht Annemieke Schipper, verpleegkundig specialist neurologie in het LangeLand Ziekenhuis en ketenregisseur CVA (beroerte) toe. “Met input van de netwerken is een regionale visie op chronische zorg ontwikkeld. Kern is dat we chronische zorg willen omzetten naar trots. Meer focus op gezondheid en wat iemand wel kan en wil in plaats van het navelstaren op de ziekte en de belevenis daarvan. Dit vraagt meer samenwerking tussen zorgverleners onderling, met welzijnspartners, met de gemeente en vooral de inwoners van Zoetermeer. Hoe mooi zou het zijn als we chronisch trots kunnen zijn op alle gezamenlijke zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de Zoetermeerder met chronische ziekten en de toegankelijkheid hiervan kunnen waarborgen in de toekomst.”

Concrete plannen
Wat betekent de visie in de dagelijkse praktijk? “Dat gaan we de komende weken samen met de netwerken, betrokken organisaties én inwoners verder uitwerken,” zegt Van Nispen. “Vanuit Zoetermeer 2025 gaan we kijken hoe we de netwerken concreet kunnen versterken. Daarnaast gaan we samenwerken op onderwerpen die voor ieder netwerk belangrijk zijn, zoals digitalisering, positieve gezondheid en advance care planning (vroegtijdige zorgplanning).”

De regionale visie op chronische zorg vind je hier.