Lea Bouwmeester is kwartiermaker inwonerparticipatie bij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Ze organiseert de stem van de inwoner in de beweging naar een gezonde regio Zoetermeer. “Als je bij inwoners begint, begin en eindig je bij de kwaliteit van leven,” zegt Lea. “We zijn geen patiënten: we zijn mensen met een zorgvraag. Terwijl als je bij het zorgsysteem begint, begin en eindig je bij het systeem.” Terwijl daar de oplossing niet ligt volgens Lea. “Het antwoord op meer kwaliteit van leven en minder druk op de zorg ligt buiten de zorg.”

Lea Bouwmeester (linksvoor op de foto) in gesprek met Zoetermeerders

Stem van de inwoner
“We hebben verschillende bijeenkomsten met inwoners georganiseerd,” vertelt Lea. “Die zijn allemaal erg inspirerend en nuttig. “Als je met inwoners in gesprek gaat over gezondheid en zorg gaat het pas in laatste instantie over formele zorg,” zegt Lea. “Eerst gaat het over bestaanszekerheid en een fijn thuis, een goede woning. Over goede voorzieningen in de buurt, over het hebben van een netwerk, naar elkaar omkijken. Over ertoe doen en mee kunnen doen. Over zorgen dat je gezond kan blijven. Pas daarna gaat het over dat als je zorg of hulp nodig hebt, die er dan moet zijn.” De Zoetermeerders die meedenken, weten dat de zorg onder druk staat. “De tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp in Zoetermeer vorig jaar heeft iedereen aan het denken gezet.”

Collectieve slimheid
“Gezamenlijke denkprocessen brengen ons naar de antwoorden op de vragen van nu en in de toekomst,” zegt Lea. Collectieve slimheid noemt Bouwmeester dat. “Participatie is geen proces nádat een beleidsvoorstel is gemaakt. Het is samen creëren vanaf het begin. We hebben echt ieders kennis, ervaring en denkkracht nodig om tot slimmere antwoorden te komen,” zegt Lea. “Het vraagt om denken vanuit een maatschappelijke opgave die van ons allemaal is. En samen kijken wie welk puzzelstuk kan bijdragen. Dan bedenkt de groep inwoners met wie we in gesprek zijn bijvoorbeeld dat als we de druk op de zorg moeten verminderen, we moeten kijken naar hoe we betere patiënten kunnen worden. En hoe we mensen daarbij kunnen helpen. Versterk de inwoner, ontlast de zorg.”

Groep groter maken
Wat gaat Lea de komende tijd doen? Lea: “Ik word overstelpt met uitnodigingen van mensen die willen meedenken en doen. Ook veel organisaties in Zoetermeer willen de stem van inwoners onderdeel maken van hun beleid en keuzes en daar betrekken ze me bij. We gaan de groep inwoners die meedenkt groter maken. Je moet massa organiseren als het gaat om de inwoners.” Naast méér mensen wil Bouwmeester ook méér verschillende perspectieven toevoegen. “De stem van de inwoner moet een echte afspiegeling van de stad worden. Daar ga ik me de komende tijd hard voor maken. De toekomst is immers nu.”

Wil je met Lea en de gezonde beweging in Zoetermeer meedenken of -doen? Mail dan naar info@zoetermeer2025.nl.