Onze visie

Elke inwoner van Zoetermeer heeft recht op een zo gezond mogelijk leven.
Met het programma Zoetermeer 2025 werken we samen aan een gezonde regio. Deze visie is bedoeld om ons allemaal dezelfde richting te geven bij het inspelen op de veranderingen die op ons afkomen. Met als doel: zorg en welzijn voor inwoners verbeteren, dicht bij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Ook willen we een betere gezondheid stimuleren en op die manier zorg voorkomen. Dat is nodig om zorg en welzijn voor de inwoners van de regio Zoetermeer ook in de toekomst te garanderen.

Deelnemende organisaties