Aan het einde van de middag start Ruud Mulder, huisarts in gezondheidscentrum Noordhove in Zoetermeer, met een korte rondleiding aan de kersverse minister van VWS. Kuipers spreekt met andere huisartsen, doktersassistenten, apothekers en fysiotherapeuten. Zij vertellen trots over hoe ze de onderlinge samenwerking ervaren.

 


Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)
De SGZ bundelt de kracht van gedeelde waarden van hulpverleners met één organisatie en facilitair bedrijf voor de hele eerstelijnszorg in Zoetermeer. Alle samenwerkende eerstelijnshulpverleners zijn bij de SGZ aangesloten. “Dat is het unieke van de eerstelijnszorg in Zoetermeer,” vertelt André Louwen, voorzitter Raad van Bestuur SGZ. “Maatschappelijk belang staat voorop. We zoeken draagvlak en medewerkerstevredenheid bij hulpverleners door hen te ontzorgen en te ondersteunen in hun onderlinge samenwerking, maar ook in de samenwerking met gemeente, ggz, ziekenhuis en verpleging en verzorging. Het is ons gelukt om een unieke ICT-omgeving te creëren, waar alle huisartsen, de Huisartsenpost, alle apotheken en de Dienstapotheek zijn aangesloten. Daarmee is de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor patiënten zeer gediend”, aldus Louwen.

 

Uitdaging op arbeidsmarkt
De SGZ vraagt de minister aandacht voor het feit dat de wijze waarop zorgverzekeraars hun inkooprol vervullen bij onder meer farmacie en VVT de organisatiekracht en de regionale samenhang van de eerstelijnszorg niet ten goede komt. Maar ook de bekostiging door zorgverzekeraars van de organisatie van de eerstelijnszorg zelf is in veel andere regio’s onder de maat.

De grootste uitdaging is de arbeidsmarkt. “De minister mag ons lokaal en regionaal aanspreken om al het mogelijke te doen in onderlinge samenwerking. Maar er is echt ook krachtige landelijke regie nodig,” zegt Louwen. Bijzondere aandacht vraagt hij van de Minister voor wat hij de ‘betonrot’ van de arbeidsmarkt in de zorg noemt. “Steeds meer medewerkers werken als zzp-er. Ze vragen een hogere beloning en hebben minder verplichtingen. Dat veroorzaakt veel chagrijn bij de vaste medewerkers en dat is onhoudbaar”, aldus Louwen. “Op de Huisartsenpost wordt nog maar één-derde van het rooster door vaste medewerkers ingevuld.”

 

Huisartsen
Dat onderschrijft ook Aline Pikaar, huisarts, die namens de Huisartsen Vereniging Zoetermeer (HVZ) en de Kring Zoetermeerse Apotheken (KZA) spreekt. Ze voegt eraan toe dat eenzelfde probleem speelt bij huisartsen tussen praktijkhouders en waarnemers. Ze vraagt de minister eraan bij te dragen dat de verantwoordelijkheid voor de ANW-uren (Avond, Nacht, Weekend) niet langer alleen bij de praktijkhouders te leggen. Kuipers: “Huisartsen en hulpverleners zijn de ruggengraat van onze zorg, terwijl zij in de praktijk die erkenning niet altijd voelen. Ik realiseer me alle uitdagingen van de huisartsen en heb ook veel erkenning voor wat zij doen.” Hij vraagt of de samenwerking zoals die in Zoetermeer wordt vormgegeven zich ook vertaalt in landelijke samenwerking. Louwen: “Ja, daar wordt zeker over gesproken tussen de brancheorganisaties. De SGZ denkt ook dat één organisatie voor huisartsen- en eerstelijnszorg veel krachtiger is dan de huidige huisartsen- en andere beroepsverenigingen.”

 


Apothekers
Het grootste knelpunt van de apothekers is de schade die de postorderfarmacie toebrengt aan de kwaliteit van de medicatiebewaking. In de samenwerking met huisartsen is het niet meer mogen leveren van hulpmiddelen, omdat zorgverzekeraars die inkopen bij landelijke partijen, een doorn in het oog. Pikaar: “De zorgverzekeraar bezuinigt vast een beetje, maar legt de last daarvan neer bij de patiënt en de hulpverlener.”

De Kring Zoetermeerse Apotheken vraagt aan de minister of er ruimte is voor een pilot in Zoetermeer om bekostiging en de inkoopvoorwaarden van farmacie voor 100% te richten op een gezonde populatie.

 

Belang patiënten
Isabelle Vugs, voorzitter Raad van Toezicht SGZ, belicht het belang van patiënten bij goed georganiseerde eerstelijnszorg. “De gezondheidscentra zijn een vertrouwd beeld in de Zoetermeerse wijken en bieden continuïteit en beschikbaarheid. Omdat de SGZ management en ondersteuning centraal regelt, blijft er meer tijd over voor de patiënt. De coördinatie voorkomt vertraging en effecten van ‘van het kastje naar de muur’-situaties.”

 

Regionale samenwerking
Jeroen van den Oever, bestuurder van Fundis en voorzitter van Zoetermeer 2025, vertelt de minister over de regionale samenwerking in Zoetermeer. “Wij hebben de ambitie om de zorg en het welzijn in Zoetermeer op peil te houden, te verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.” De doelen en aanpak sluiten aan op het regeringsbeleid. Van den Oever: “Preventie, een gezonde leefstijl, toekomstbestendige acute zorg, gezond en waardig oud worden en een goede regionale samenwerking op bijvoorbeeld capaciteitsmanagement, en digitalisering en ICT.” Zoetermeer 2025 is de samenwerking tussen gemeente Zoetermeer, het LangeLand Ziekenhuis, de SGZ, Fundis, GGZ Rivierduinen, Parnassia Groep en zorgverzekeraars Menzis en CZ. Van den Oever vraagt de minister om ruimte te creëren voor een pilot voor echt geïntegreerde acute zorg. “Want als het ergens kan, dan kan het in Zoetermeer,” aldus Van den Oever. Minister Kuipers: “Het is indrukwekkend wat hier allemaal gebeurt.”

 


Bloemen en afsluiting
Vandaag is ook de laatste werkdag voor huisarts Ruud Mulder, die vanaf 1 februari 1987 als allereerste huisarts in loondienst van de SGZ heeft gefunctioneerd. Niemand minder dan minister Kuipers overhandigt hem een mooie bos bloemen.

Huisarts Pikaar kijkt terug op een mooie middag. “De Minister was geïnteresseerd en geïnspireerd.” Minister Kuipers vindt dat Zoetermeer het fantastisch voor elkaar heeft. “Als ik iets meeneem dan is het wel dat het hier in Zoetermeer mogelijk is.”