Anders Kijken, Anders Doen in Zoetermeer

Woensdag 23 maart 2022 namen ruim 120 professionals uit de zorg en welzijn uit Zoetermeer deel aan een online werkconferentie over preventie en chronische zorg. Met als thema ‘anders kijken, anders doen’ deelden deelnemers ervaringen en inspiratie voor een gezonde regio in Zoetermeer. Zonder uitzondering delen zij één passie: het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zoetermeer. De bijeenkomst werd georganiseerd door Zoetermeer 2025.

Bijeenkomst terugkijken

Anders Kijken, Anders Samenwerken – Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC

Medisch en wijkperspectief– Karolien van den Brekel, huisarts

Vraaggesprek met Liesbeth van Rossum en Karolien van den Brekel

Ziekenhuiszorg bij patiënten thuis– Jan Gerard Maring, directeur Connected Care Center

Welzijns- en wijkperspectief– Mirjam van Bijnen, directeur Piëzo (inZet)

Participatief actieonderzoek: casus Veendam– Wout Peters, Healthy Ageing Professional bij IkiBuntu

Kansen en uitdagingen in Zoetermeer– Paneldiscussie met sprekers

Inzichten en actie voor morgen – Presentaties uit breakouts

Anders Kijken, Anders Samenwerken

“Hoe laten we het bad leeglopen, terwijl de kraan aan staat?” Liesbeth van Rossum vertelt over hoe we samen, over de grenzen van organisaties heen, overgewicht kunnen aanpakken. En dat is hard nodig, want maar liefst 52% van de volwassen Zoetermeerders heeft overgewicht. “Juist de verbinding tussen het sociaal en medisch domein, een netwerkaanpak, is hard nodig in het gezonder maken van mensen.”

Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC

Het andere gesprek in de praktijk

“Het is belangrijk om te kijken waar iemands motivatie zit en daar te beginnen,” vertelt Karolien van den Brekel, huisarts in Leidsche Rijn (Utrecht). Positieve gezondheid loopt als leidraad door haar loopbaan en haar leven. Met haar praktijkervaringen weet ze wat er nodig is om, ook in Zoetermeer, de beweging van Zorg en Ziekte naar Gezond en Gedrag te maken. “Laten we gezondheid in de wijk stimuleren en mensen vragen wat ze nodig hebben om het andere gesprek te voeren.”

Vraaggesprek Liesbeth en Karolien

Internist-endocrinoloog Liesbeth van Rossum en huisarts Karolien van den Brekel spreken met programmadirecteur Heleen van Nispen over de netwerkgerichte aanpak om overgewicht te voorkomen en verminderen. “Het maakt niet uit waar je begint, als je maar begint. Sluit aan bij de intrinsieke motivatie van mensen zodat er energie vrijkomt om stappen te zetten. ”

Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog Erasmus MC

Connected Care Center Isala Zwolle

In deze video kan je de presentatie van Jan Gerard Maring terug zien. Het Connected Care Center in Zwolle is opgericht om de ontwikkeling en groei te stimuleren van ziekenhuiszorg waarbij de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft te komen maar thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Voorbeelden zijn telemonitoring, online consult en controlegesprekken, ook in combinatie met huisbezoeken door een gespecialiseerd verpleegkundige. Bij connected care wordt vaak gebruik gemaakt van speciale meetapparatuur, ook wel point of care toepassingen genaamd, die via internet verbonden zijn met het ziekenhuis en daar kunnen worden uitgelezen door zorgverleners.

Jan Gerard Maring, directeur Connected Care Center

Nieuw en resultaatgericht welzijn

Preventie door nieuw en resultaatgericht welzijn. Mirjam van Bijnen, directeur Stichting Piëzo, en Milou van Loenen, sociaal cultureel werker, vertellen over de Piëzo Methodiek: hoe zij mensen stapsgewijs verder helpen in hun ontwikkeling.

Mirjam van Bijnen, directeur Piëzo (inZet)

Participatief actieonderzoek in Veendam

In deze video vertelt ambulanceverpleegkundige Wout Peters hoe je van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag komt via mens en maatschappij. In Veendam (GR) heeft Wout met behulp van participatief actieonderzoek de beweging in gang gezet naar het andere gesprek. Zowel zorgprofessionals als burgers zijn in co-creatie bij deze beweging betrokken. “Hoe kunnen we gezond gedrag bevorderen bij 130.000 individuelen en levensverhalen in Zoetermeer?” “Maak het klein en start in de wijk.”

Wout Peters, Healthy Ageing Professional bij IkiBuntu

Kansen en uitdagingen in Zoetermeer

Programmadirecteur Heleen van Nispen gaat in gesprek met basisschooldirecteur Anna Vreugenhil, wijkregisseur van Meerzicht Marianne van Reek, huisarts Marco Ephraïm, directeur welzijnsorganisatie Piëzo (inZet) Mirjam van Bijnen, directeur Connected Care Center (Isala) Jan Gerard Maring en ambulanceverpleegkundige en healthy ageing professional Wout Peters. Zij spreken met elkaar over een gezonde wijk, positieve gezondheid en hoe we dat in verbinding met elkaar doen. “Dan krijgen mensen inzicht, overzicht en uitzicht.”

Inzichten en acties voor morgen

Deelnemers delen de inzichten die ze vandaag hebben opgedaan en wat zij morgen anders gaan doen. “Meer de verbinding met elkaar zoeken en de motivatie van mensen gebruiken om aan te sluiten bij waar hun energie zit, waarmee zij willen beginnen als het gaat om een gezonder leven”. “Wat een inspirerende dag. Heel bijzonder dat zoveel mensen uit zoveel verschillende organisaties bij elkaar zijn vandaag.”

Inspiratie

Ken jij nog meer inspirerende voorbeelden op deze onderwerpen uit de regio of daarbuiten? Laat het ons weten via: info@zoetermeer2025.nl.

Verbindende lunchpauze

Iedereen die de online werkconferentie vanuit een locatie in Zoetermeer volgde, kon tijdens de middag een gratis gezonde lunch ophalen bij een van de inZet vestigingen. De lunch werd verzorgd door Black Bird uit Zoetermeer.

Sprekers

Liesbeth van Rossum

Liesbeth van Rossum is internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam. Zij is mede-oprichter van het Centrum Gezond Gewicht en bekleedt diverse bestuurlijke functies waaronder het voorzitterschap van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en is de Europese leider van het thema Obesity, Diabetes, Nutrition and Metabolism van de European Society of Endocrinology. Ze wordt in haar werk gedreven door de mensen die ze als arts in haar spreekkamer ziet. Samen met collega Mariëtte Boon schreef ze met het boek ‘’VET belangrijk, feiten en fabels over voeding, vetverbranding en verborgen dikmakers’’, dat inmiddels een prijswinnende internationale bestseller is. Als bestuursvoorzitter van het PON is zij nauw betrokken bij de invoering van de gecombineerde leefstijlinterventies in de basiszorgverzekering en bij het Nationaal Preventie Akkoord. In de afgelopen 2 jaar stond ze in de top 10 meest invloedrijke vrouwen in de Gezondheidszorg en in 2021 werd ze ook benoemd tot ‘Rotterdamse Vrouw van het Jaar’.

Karolien van den Brekel

Karolien van den Brekel is huisarts in Leidsche Rijn, Utrecht, met aandachtsgebied preventie en Positieve Gezondheid. In haar werk neemt ze gezondheid als vertrekpunt. Het is haar missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren en bewust te maken wat voor hen van betekenis is, en wat ze nodig hebben voor een gezond(er) leven. Positieve Gezondheid loopt als leidraad door haar loopbaan en leven. Karolien is één van de auteurs van het handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk. Het boek geeft een algemene introductie op Positieve Gezondheid, stipt aan waarom men in zorg breder naar gezondheid moet gaan kijken en geeft vervolgens weer hoe je als huisarts aan de slag kunt. Karolien schreef dit boek samen met Machteld Huber en Hans Peter Jung.

Mirjam van Bijnen

Mirjam van Bijnen is directeur en oprichter van welzijnsorganisatie Piëzo (inZet) in Zoetermeer. In 15 jaar tijd heeft Piëzo een nieuwe vorm van welzijn ontwikkeld, die stapsgewijs en ontwikkelingsgericht mensen weer deel laat worden van de maatschappij. Piëzo vraagt: Wat kan je, wat is jouw talent en wat wil je bereiken? De deelnemer bepaalt zijn of haar traject om zich te ontwikkelen en welke talenten kunnen worden gebruikt in de samenleving. Binnen de leergemeenschap van Piëzo krijgen mensen de kans om vaardigheden te ontwikkelen, uit te proberen en gaan zij hun talent en vaardigheden inzetten om anderen te helpen. Zo werkt persoonlijke ontwikkeling meerdere kanten op. Mensen worden weer gezien, voelen zich zinvol en dragen bij. En stromen uit naar vrijwilligerswerk, opleiding en/of baan.

Wout Peters

Wout Peters volgde als ambulanceverpleegkundige de Master Healthy Ageing Professional en raakte diep onder de indruk van de transformerende kracht van Participatief Actieonderzoek (PAO). In Veendam (GR) heeft Wout met behulp van PAO de beweging in gang gezet van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Zowel zorgprofessionals als burgers zijn in co-creatie bij deze beweging betrokken. Dat zorgt community-up voor eigenaarschap en samensturing. Wout is oprichter van de Stichting IkiBuntu, een samenvoeging van het Japanse woord Ikigai (zingeving) en het Zuid-Afrikaanse woord Ubuntu (‘Ik ben omdat wij zijn’.) Breng binnen de huidige ziektezorg deze twee elementen samen en je gaat als vanzelf werken aan preventie & amplitie. Vanuit zijn visie “Geen zorg kan zorgen, zonder kennis van het levensverhaal” werkt Wout met behulp van PAO aan verbinding, salutogenese, amplitie en altruïsme. Met resultaten die verwonderen. Het PAO in Veendam leverde 45 oplossingsrichtingen op die de beweging naar Gezondheid en Gedrag daadwerkelijk in gang hebben gezet. Meer informatie is te vinden op www.stichtingikibuntu.nl en www.sorghvlietvitaalvooruit.nl

Jan Gerard Maring

Jan Gerard studeerde Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen (1994). Hij is opgeleid tot ziekenhuisapotheker in het Martini Ziekenhuis Groningen (1995-1999). In 2005 promoveerde hij in het UMC Groningen en sinds 2012 is hij klinisch farmacoloog. In de periode 2010-2015 was hij voorzitter medische staf van het Diaconessen Ziekenhuis Meppel. Momenteel heeft hij een staffunctie bij de afdeling Klinische Farmacie in Isala en sinds 2018 is hij ook directeur van het Connected Care Center (CCC) in Zwolle. CCC is opgericht om de ontwikkeling en groei te stimuleren van ziekenhuiszorg waarbij de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft te komen maar thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Voorbeelden zijn telemonitoring, online consult en controlegesprekken, ook in combinatie met huisbezoeken door een gespecialiseerd verpleegkundige. Bij connected care wordt vaak gebruik gemaakt van speciale meetapparatuur, ook wel point of care toepassingen genaamd, die via internet verbonden zijn met het ziekenhuis en daar kunnen worden uitgelezen door zorgverleners.