Op 4 maart vond het IZA-congres plaats in het Beatrixtheater in Utrecht. Het thema van deze dag was ‘Samen Werken aan Zorg en Welzijn’. Het programma bestond uit een breed aanbod aan interactieve sessies die aansluiten bij de thema’s uit het Integraal Zorgakkoord. Zoetermeer 2025 verzorgde de inspirerende deelsessie ‘Samen ZoeterMEER Gezond’ samen met inZet en Gemeente Zoetermeer.

Samen ZoeterMEER Gezond
Hoe breng je de ketenaanpakken van GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord) in praktijk? Zoetermeer 2025 presenteerde een innovatieve aanpak gebaseerd op het positieve gezondheidsmodel. Super waardevol voor de toekomst van zorg en welzijn, waarbij de nadruk lag op een naadloze verbinding tussen deze domeinen. Deze integratie streeft naar een gezamenlijke benadering van inwonersbehoeften, waarbij zorg op maat en preventieve welzijnsactiviteiten hand in hand gaan. Het doel is om de kwaliteit van leven te verhogen door middel van betere toegankelijkheid, efficiëntie en samenwerking tussen professionals en organisaties. Zoetermeer 2025 zet hiermee een stap vooruit in de richting van een toekomst waarin zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.