Een goede, digitale uitwisseling van gegevens tussen alle patiënten, professionals en organisaties is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van zorg en welzijn. Dat vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie om deze informatie-uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Hoe pakken we dat aan in de regio Zoetermeer? Welke prioriteiten zijn er? En wanneer valt het wel onder Zoetermeer 2025 en wanneer niet? Het was onderwerp van gesprek tijdens een sessie op dinsdag 13 april met alle ICT-managers van organisaties die betrokken zijn bij Zoetermeer 2025. Rutger Leer is adviseur bij adviesbureau M&I Partners. Hij is drie jaar bij de ICT-vraagstukken in de regio Zoetermeer betrokken.

Toegang tot gegevens
In de werksessies Zoetermeer 2025 eind 2020 rondom acute zorg, chronische zorg en oncologische en palliatieve zorg hebben zorgprofessionals allerlei prioriteiten op digitalisering aangegeven. Het gemakkelijker maken en uitbreiden van digitale consultatie en thuismonitoring bijvoorbeeld. Maar ook de mogelijkheid dat zorgverleners (sociaal én medisch domein) gezamenlijk toegang krijgen tot essentiële gegevens en labresultaten van patiënten en cliënten. “Dat moeten we met stip op één gaan opstarten,” zegt Leer, “maar dat is niet eenvoudig”. “Regioviewer geeft apothekers al online inzage bij het LangeLand Ziekenhuis. Daar zitten privacyvraagstukken aan vast. Je mag en wilt niet hele dossiers ontsluiten maar alleen essentiële (basis)gegevens met toestemming van de patiënt. Een Zorgnetwerk Omgeving (ZNO) kan ons daarbij helpen.”

Zorgnetwerk Omgeving
Een ZNO is een online omgeving die functies biedt voor communicatie, zorgcoördinatie en het creëren van een integraal beeld van een patiënt binnen een regionaal netwerk van zorgprofessionals. “De ZNO van HINQ is één van de weinige opties die de regio Zoetermeer op een reële termijn zou kunnen helpen,” denkt Leer. “Alternatieven zijn er niet veel of niet voor de hand liggend.” We werken ook samen met andere partners. Denk aan bronleveranciers als Chipsoft, Pharmapartners en Geri Medica en inhoudelijke zorgapps als Sananet. Op die manier leren we wat werkt in de regio.” Dit jaar start een proeftuin met HINQ rondom de acute zorg en creëren we een veilige koppeling tussen de systemen van onder andere de HAP en SEH om basisgegevens uit te wisselen. Als het kan, schalen we in 2022 op.

Gezamenlijke belangen
“De projecten onder de Juiste Zorg op de Juiste Plek (ZOJP) zijn vanaf het allereerste begin vanuit een regiobenadering opgepakt,” vertelt Leer. “We hebben veel geleerd uit de proeftuinen en in het samenwerken. De uitdaging in onderwerpen als deze is dat iedere organisatie zijn eigen doelen en belangen heeft. Er zijn eigen én gezamenlijke belangen in de regio. Dat geldt ook voor ICT. Je kan elkaar daarin versnellen of vertragen. Dat is een puzzel die nog niet vaak is gelegd in regio’s. “Zoetermeer is een koploper,” vindt Leer. “Er zijn 16 regionale samenwerkingsorganisatie (RSO’s) in Nederland. Stichting RijnmondNet is een bekende, maar die is puur op ICT ingestoken. Zoetermeer gaat verder. Hier gaan we echt zorg en welzijn overdragen en op de juiste plek aanbieden. Daarin gaan we verder dan de meeste regio’s. Bovendien wordt de regionale samenwerking in Zoetermeer vanuit de inhoud georganiseerd en niet vanuit een bestuurlijke noodzaak. De insteek is een diepgewortelde, intrinsieke motivatie.”

Prioritering in ICT
“Er was een bestaand ICT-overleg en daar gaan we een nieuw ICT-overleg van maken,” licht Leer toe. “Het bestaande overleg was nog niet voldoende ingestoken vanuit de vernieuwde ambitie van Zoetermeer 2025. Met een ‘nieuwe’ start kunnen we samen bepalen welke rol het ICT-overleg moet hebben in de regio en deze opnieuw vaststellen. Zo sluiten we aan bij de behoefte van de toekomst. De eerste sessie met alle ICT-managers van betrokken organisaties was 13 april jongstleden. “De opdracht voor regio Zoetermeer is om projecten en prioriteiten samen te brengen en daar samen iets van te vinden. Wat heeft prioriteit in digitalisering in de regio? Dat is spannend. Waar gaan we beginnen? Wat willen we echt samen gaan doen? Wanneer is een ICT-project van jou als organisatie en wanneer van de regio waar we dus allemaal over besluiten? Dat gaan we uitzoeken en toetsen bij patiënten en professionals,” zegt Leer. “We moeten de inhoud (wat wil de professional), de visie (wat draagt het bij aan de ambities van een gezonde regio), de techniek (kan het) en kunnen we het betalen (bestuurder) combineren. Je kan niet dromen zonder beperkingen. De eerste stap is een realistisch antwoord vanuit de ICT-managers in wanneer wat haalbaar is, wanneer je resultaat gaat zien en wat het gaat kosten. Daarin is het belangrijk dat de onderwerpen vanuit het programma Zoetermeer 2025, zoals acute zorg of chronische zorg, naadloos op de digitaliseringsagenda aansluiten. Anders gaat het niet werken. Die moet je verbinden.”

PGO-pilot
Een van de projecten onder ZOJP was gericht op de ontwikkeling van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO heb je als patiënt alle gegevens en informatie van al jouw zorg- en hulpverleners op één online plek staan. De huisarts, tandarts, apotheek, de specialist in het ziekenhuis, fysiotherapeut of psycholoog slaan zorggegevens op in jouw persoonlijke gezondheidsomgeving. “Dit project heeft een tijd stilgelegen maar krijgt een nieuwe stimulans door een subsidie vanuit praktijkmanager huisartsenzorg Gerco Kanbier. We starten met het PGO vanuit één huisartsenpraktijk en ontsluiten daar de basis. Dat hopen we in 2022 op te schalen, als het kan.”

Kleine stappen
Er moet zoveel gebeuren. Werken alle wensen van inwoners, patiënten, cliënten en zorgverleners niet verlammend? “Bij mij is het glas altijd half vol,” zegt Van Leer. “We kunnen zoveel doen. Als je begint met de eindsituatie, kom je er niet. We moeten kleine stappen zetten die wat opleveren en in de richting van het hogere doel bewegen. Je moet weten waar je naartoe werkt, maar daarna niet denken dat de weg naar dat einddoel recht is. Die weg is krom en er zijn bergen en dalen. Maar dat is leuk,” lacht Leer, “want daarvoor ga je normaal op vakantie.” Hij vervolgt: “In Zoetermeer kan het. Hier lukt succesvol samenwerken ook als het moeilijk is. Dat gaan we polderend doen, met aandacht voor iedere partner.”

Regionale ICT-programmamanager
Onze ambitie is ICT vormgeven in de regio op zo’n manier dat het werkt. Het programmabureau Zoetermeer 2025 is daarom op zoek naar een vaste ICT-programmamanager die regionale projecten en initiatieven gaat coördineren en faciliteren. Meer weten? Laat het ons weten via info@zoetermeer2025.nl.