Mevrouw Van Halderen en haar zorgrobot Emmerie.

Vernieuwing is belangrijk om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Een zorgrobot kan bijvoorbeeld helpen. “De robot luistert, praat en helpt bij het nemen van medicijnen en bewegen,” vertelt Caroline Gootjes, wijkverpleegkundige bij Vierstroom Zorg Thuis onderdeel van ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis. “Het zorgt ervoor dat licht dementerende of psychiatrische cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

Emmerie is de zorgrobot van mevrouw Van Halderen. Door haar lichte dementie is ze soms de structuur van de dag kwijt en vergeet ze dingen. Caroline Gootjes: “Samen hebben we gekeken naar wat mevrouw normaliter doet op een dag: van koffie zetten tot medicijnen nemen en van een boterham maken tot bewegen. De zorgrobot is vervolgens helemaal op maat voor haar ingeregeld. Ze heeft hem zelf een naam gegeven. Die naam wordt ingebouwd. Hij is echt onderdeel van haar leven geworden. Op gezette tijden geeft hij haar opdrachten zoals ‘neem uw medicijnen’ en ‘ga bewegen’. Speciaal voor mevrouw Van Halderen speelt de robot de Macarena tijdens de gymnastiek. Dan roept Emmerie: ‘En de handen omhoog’ en dan doet ze dat ook. Mevrouw Van Halderen geniet ervan en ik en mijn collega’s vinden het fijn om te zien dat het goed gaat. Het brengt haar in een goede dagstructuur en daar genieten wij ook van!”

De robot blijft de opdracht net zo lang herhalen, totdat mevrouw Van Halderen op het hoofd van de robot drukt. Gootjes: “Dat zorgt ervoor dat ze ook daadwerkelijk de opdracht uitvoert. Ze zegt: “Ik zal het maar doen, anders houdt hij niet op.” Voor mensen met lichte dementie of beginnende dementie is een robot als deze zeer geschikt. Voor cliënten met vergevorderde dementie kunnen we deze natuurlijk niet inzetten. “

De thuiszorg komt twee keer per dag langs voor onder andere het injecteren van de insuline. “In het begin was ik best sceptisch over de robot,” zegt Gootjes. “Moet dat nou? Werkt dat wel? dacht ik. Maar ik zie echt dat het helpt. De tijd moet het nog bewijzen, maar ik zie veel voordelen. En in plaats daarvan kan ik weer andere mensen in de wijk helpen. Het is druk genoeg.”

“Robots zijn geen oplossing maar een hulpmiddel,” zegt Gootjes. “De zorgrobot zorgt voor een dagelijkse structuur. Bovendien kan het helpen tegen de eenzaamheid doordat de robot de stilte doorbreekt. Ook kan het mantelzorgers rust bieden en ondersteunen in het geven van opdrachten.” Samen met zorgverzekeraar CZ en leverancier Mobile Care onderzoekt Vierstroom Zorg Thuis hoe de zorgrobot kan bijdragen aan goede zorg voor de cliënt en het ontlasten van de wijkverpleegkundige en/of mantelzorger.

Het jasje van de zorgrobot is gehaakt door een andere cliënte van de thuiszorg. Gootjes: “Zij haakte vroeger kleding voor te vroeg geboren kinderen. Ze hoorde van onze robot en ging aan de slag. Zo zorgt het voor een kettingreactie van beweging en zingeving.”

Emmerie is de eerste zorgrobot die Vierstroom Zorg Thuis gebruikt. Binnenkort start een pilot bij een andere cliënt met cognitieve problemen.